Zoom Инструкции

Здравейте, моите обучения/консултации и изобщо всякаква комуникация обикновенно се извършват онлайн в платформата Zoom. Платформата е лесна за използване и регистрацията в нея НЕ е задължителна, за да използвате апликацията, което е страхотно. Обикновенно, би било достатъчно да имате апликацията инсталирана на своето устройство, след което да натиснете върху линк за среща, чрез който да […]

Zoom Инструкции Read More »